Privacy – upravljanje osebnih podatkov

Ta dokument opisuje obdelavo osebnih podatkov uporabnikov teh spletnih strani. UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Kodeks o varstvu osebnih podatkov) je namenjena vsem, ki interagirajo z omrežno dostopnimi spletnimi storitvami v okvir spletnega naslova: http://www.olivo.si Informacije se nanašajo izključno na to domeno in ne krijejo katerekoli druge domene, dosežene preko povezav. Z obiskom zgoraj navedenega spletnega mesta implicitno pristajate na pogoje uporabe, opisane v tem dokumentu. OBDELOVALEC PODATKOV Pri obisku tega spletnega mesta se lahko pridobijo in obdelujejo osebni podatki, preko katerih se določi ali se lahko določi istovetnost obiskovalca. Obdelovalec podatkov je: webmaster: Aljoša Novak, Mačkolje 55, IT – 34018 Dolina (TS); pooblaščena oseba s strani lastnika spletne domene: SOCIO PR Aljoša Vodopivec s.p. Nazorjeva ulica 3 6310 Izola – Slovenija E-mail: preko kontaktne pole. KRAJ OBDELAVE Obdelave, ki izhajajo iz obiskov tega spletnega mesta, na zgoraj navedem naslovu opravlja izključno za obdelavo odgovorno tehnično osebje ali občasno drugo osebje, ki izvaja vzdrževanje sistemov. ZVRSTI OBDELANIH PODATKOV Informacijski sistemi in programska oprema, ki služijo delovanju tega spletnega mesta, med običajnim delovanjem pridobijo nekatere tipologije osebnih podatkov, katerih prenos je impliciten pri uporabi internetnih komunikacijskih protokolov. Te informacije se ne zbirajo z namenom, da se jih poveže z istovetnostjo posameznega obiskovalca, a po svoji naravi lahko preko obdelave in združevanja privedejo ali pomagajo privesti do identifikacije uporabnika v povezavi s podatki, ki jih hranijo drugi subjekti. Ta kategorija podatkov vkljucuje IP adrese ali domene računalnikov, preko katerih se uporabniki povezujejo na spletno...